Politica de confidentialitate

A. Introducere

 1. Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.
 2. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

B. Credit
Acest document a fost creat folosind un șablon standard GDPR compliant.

C. Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 1. informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 3. informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 4. informațiile pe care le introduceți atunci când creați un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., pozele de profil, sexul, data nașterii, starea civilă, interese și hobby-uri, detalii academice și detalii despre ocupație;
 5. informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
 6. informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 7. informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 8. informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 9. informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor;
 10. informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 11. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

D. Utilizarea informațiilor dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 1. administrarea website-ului și a afacerii noastre;
 2. personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
 3. autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 4. trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
 5. furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 6. trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;
 7. trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 8. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 9. trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 10. trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
 11. furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 12. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 13. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 14. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și
 15. alte utilizări.

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dvs. pe website-ul nostru și pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

E. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);
 4. către cumpărătorul (sau potențialul cumpărător) al oricărei afaceri sau oricărui bun pe care le-am vândut (sau avem în plan să îl vindem); și
 5. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

F. Transferuri internaționale de date

 1. Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.
 2. Informațiile colectate pot fi transferate între următoarele țări care nu au instituite legi de protecție a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spațiul Economic European: Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, China și India.
 3. Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.
 4. Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (F).

G. Păstrarea informațiilor personale

 1. 1. Această Secțiune G stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.
 2. Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
 3. În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune G, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
  1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
  2. dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
  3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

H. Securitatea informațiilor dvs. personale

 1. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
 2. Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
 3. Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.
 4. Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
 5. Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

I. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

J. Drepturile dvs.

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dvs.;

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dvs. personale în scopuri de marketing.

K. Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu de facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

L. Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

M. Cookie-uri

Consultati pagina Politica Cookie pentru mai multe informatii.Privacy Policy

A. Introduction

The privacy of our website visitors is very important to us and we are committed to protecting it. This policy explains what we will do with your personal information.
Giving consent to the use of cookies in accordance with the terms of this policy when you visit our website for the first time, allows us to use cookies every time you visit our website.


B. Credit
This document was created using a standard GDPR compliant template.

C. Collection of personal information

The following types of personal information may be collected, stored and used:

 • computer information, including IP address, geographic location, browser type and version, and operating system;
 • information about visits and use of this website, including the source of recommendation, duration of the visit, page views and navigation paths on the website;
 • information such as your e-mail address, which you enter when you register on our website;
 • the information you enter when creating a profile on our website – for example, your name, profile pictures, gender, date of birth, marital status, interests and hobbies, academic details and occupation details;
 • information such as your name and email address, which you enter to set up subscriptions to our emails and / or newsletters;
 • information you enter while using the services on our website;
 • information that is generated while you use our website, including when, how often and under what circumstances you use it;
 • information regarding any purchases made, services used or transactions you make through our website, which may include your name, address, telephone number, email address and bank card details;
 • the information you post on our website with the intention of publishing it on the internet, which may include your username, profile pictures and the content of the posts;
 • information contained in any communications you send us by e-mail or through our website, including the content of the communications and their metadata;
 • any other personal information you send us.


Before disclosing another person’s personal information to us, you must obtain that person’s consent for both the disclosure and the processing of personal information in accordance with this policy.

D. Use of your personal information

The personal information transmitted through our website will be used for the purposes specified by this policy or in the respective pages of the website. We may use your personal information to:

 • managing our website and business;
 • customizing our website for you;
 • authorization to use the services available on our website;
 • sending purchased goods through our website;
 • providing the services purchased through our website;
 • sending reports, invoices and payment notifications to you and collecting payments from you;
 • sending commercial communications for information;
 • sending by e-mail notifications expressly requested;
 • sending our newsletter by e-mail, if you have requested it (you can inform us at any time if you no longer want this communication);
 • send marketing communications about our business or carefully selected third-party companies that we believe may be of interest to you, by mail or, where you have specifically consented, by e-mail or similar technology (you may inform us in any way moment if you no longer wish to receive marketing communications);
 • providing third parties with statistical information about our users (these third parties will not be able to identify any users with this information);
 • addressing requests and complaints made by you or about you regarding our website;
 • maintaining the security of our website and preventing fraud;
 • verifying compliance with the terms and conditions governing the use of our website (including monitoring of private messages sent through our private messaging service);
 • other uses.


If you submit personal information for publication on our website, we will publish and use this information in accordance with the scope of the agreement you provide to us.


If you submit personal information for publication on our website, we will publish and use this information in accordance with the scope of the agreement you provide to us.

Privacy settings may be used to limit the publication of your information on our website and may be changed using the privacy switches on the website.

Without your express consent, we will not provide your personal information to third parties for direct marketing by such third parties.

E. Disclosure of personal information

We may disclose your personal information to any of our employees, officers, insurers, professional advisers, agencies, suppliers or subcontractors as reasonably required for the purposes of this policy.

We may disclose your personal information to any member of our group of companies (this includes our subsidiaries, parent company and all of its subsidiaries) as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.

We may disclose your personal information:

 • to the extent required by law;
 • in connection with any potential or ongoing legal proceedings;
 • to establish, exercise or defend our legal rights (including providing information to third parties in order to prevent fraud and reduce credit risk);
 • to the buyer (or potential buyer) of any business or property we have sold (or plan to sell); and
 • to any person we reasonably consider that he or she may apply to a court or other authority competent for the disclosure of personal information if, in our reasonable opinion, such court or authority could order the disclosure of personal information.


Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to third parties.

F. International data transfers

The information we collect may be stored, processed and transferred between any of the countries in which we operate to enable us to use the information in accordance with this policy.


The information collected may be transferred between the following countries that have not established personal data protection laws equivalent to those in force in the European Economic Area: United States of America, Russia, Japan, China and India.


The personal information you post on our website or submit for publication on our website may be available online worldwide. We cannot prevent the use or misuse of this information by others.


You expressly agree to the transfers of personal information described in this Section (F).


G. Retention of personal information

This Section G sets out our data retention policies and procedures, which are designed to help ensure compliance with our legal obligations regarding the retention and deletion of personal information.


The personal information we process for any purpose or purposes will not be kept longer than is necessary for that purpose or purposes.
Notwithstanding the other provisions of this Section G, we will keep documents (including electronic documents) that contain personal data:

 • to the extent required by law;
 • whether we consider that the documents may be relevant to any ongoing or future legal proceedings; and
 • to establish, exercise or defend our legal rights (including providing information to third parties in order to prevent fraud and reduce credit risk);


H. Security of your personal information

We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information.
We will store all personal information you provide on our secure servers (password and firewall protected).
All electronic financial transactions concluded through our website will be protected by encryption technology.
You are aware that the transmission of information over the Internet is usually unsafe and we cannot guarantee the security of data sent over the Internet.
You are responsible for maintaining the confidentiality of the password you use to access our website; we will never ask you for your password (except when you log in to our website).


I. Changes

We reserve the right to update this policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page from time to time to ensure that you understand any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by e-mail or private messaging system on our website.

J. Your rights

You may ask us to provide you with any personal information we hold about you;

We may retain the personal information you request to the extent permitted by law.

You may ask us at any time not to process your personal information for marketing purposes.

In practice, we usually either express your prior express consent to the use of your personal information for marketing purposes, or we will give you the opportunity to opt out of your personal information for marketing purposes.

K. Third party sites

Our site includes hyperlinks to and details about third party sites. We have no control over and are not responsible for the privacy policies and practices of third parties.

L. Updating information

Please let us know if the personal information we hold about you needs to be corrected or updated.

M. Cookies

See the Cookie Policy page for more information.